Privacy Verklaring Peace of Me

Verwerken van persoonsgegevens‚Ä®
Wanneer je gebruik maakt van de diensten van Peace of Me, verstrek je ons je persoonlijke gegevens zodat we deze diensten naar behoren kunnen leveren. Dit kan plaatsvinden in een persoonlijk gesprek, door je aan te melden voor een sessie, workshop of lezing, door gebruik te maken van onze website, per e-mail of via priveberichten in social media.Persoonlijke gegevens‚Ä®
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Peace of Me verwerkt:– Naam en geboortedatum‚Ä®
– Contact gegevens zoals adres, email en telefoonnummer
– Gegevens tbv facturatie zoals bedrijfsnaam
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door het contactformulier op deze website in te vullen, in correspondentie en telefonisch‚Ä®
– Gegevens over je activiteiten op onze website
‚Ä®- Je interesse in evenementen wanneer je deze communiceert of wanneer je op een link in een nieuwsbrief klikt‚Ä®
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app‚Ä®- Internetbrowser en apparaat type‚Ä®
– IP-adres
‚Ä®- Bankrekeningnummer na betalingen‚Ä®

Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief en of een aankoop hebt verricht en in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen, kun je je te allen tijde uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen via connect@irenebuur.nl.‚Ä®

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Peace of Me verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het naar behoren en efficient kunnen uitvoeren van onze diensten zoals het aanbieden van sessies, workshops en lezingen‚Ä®
– Administratieve taken verrichten zoals facturering
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Onderhouden van een klantenbestand
‚Ä®- Marketingdoeleinden zoals het sturen van een nieuwsbrief en/of flyer
– Verbeteren van onze dienstverlening
‚Ä®- Voldoen aan wettelijke verplichtingen
‚Ä®- In geval van klachten of geschillen

Peace of Me analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.Gegevensverstrekking aan derden
Om onze dienstverlening te verbeteren kan het zijn dat je gegevens gedeeld worden met derde partijen. Je kunt hierbij denken aan Google Analytics (dit gebeurt anoniem, zie hieronder), nieuwsbrief-leveranciers, boekhoudkundige ondersteuning, IT-bedrijven, ticket-leveranciers etc.

We zullen je gegevens nooit delen met derden voor commerciele doeleinden of aan goede doelen.‚Ä®

Google Analytics: Privacy vriendelijk ‚Ä®
De website van Peace of Me maakt gebruik van Google Analytics om te zien hoeveel bezoekers deze website krijgt en welke pagina’s er met regelmaat worden bekeken. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen. De resultaten en analyses die uit Google Analytics worden afgelezen worden gebruikt om het aanbod op de website te verbeteren.Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken‚Ä®
Peace of Me gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Peace of Me gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al ge√Įnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. ‚Ä®Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Geautomatiseerde besluitvorming

Peace of Me neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Peace of Me) tussen zit.

Hoelang bewaren we je gegevens?
We bewaren je gegevens zolang als nodig is voor de doeleinden die in deze privacy verklaring worden vermeld. Dit betekent dat we je gegevens bewaren zolang ze nodig zijn om de door jouw gevraagde services te kunnen aanbieden. Gegevens tbv financi√ęle administratie en facturering blijven 7 jaar bewaard zoals de Belastingwet dat voorschrijft.‚Ä®‚Ä®

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen‚Ä®
Peace of Me neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Peace of Me maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‚Äėhttps‚Äô en het hangslotje in de adresbalk. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via connect@irenebuur.nlGegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Peace of Me en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar je te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar connect@irenebuur.nl.
 We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je altijd de meest recent bijgewerkte versie, raadpleeg hem regelmatig. Met de vernieuwde versie, vervalt de geldigheid van alle voorgaande. Grote updates en veranderingen die impact hebben op de verwerking van persoonlijke gegevens, communiceren wij via onze nieuwsbrief.