Algemene Voorwaarden irenebuur.nl

Als je bij mij voor een afspraak komt (online, in mijn praktijk, of op locatie) dan ga ik ervan uit dat je op de hoogte bent en akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Onderstaande algemene voorwaarden gelden voor alle online en offline diensten verleend door Peace of Me, zoals sessies, workshops, trainingen, lezingen etc.

Omschrijving van mijn diensten: ik geef sessies, workshops/trainingen en lezingen binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling en lichaams(gericht)-werk in de breedste zin van het woord.

Pelvic Release sessies plannen
Voorafgaand aan elke eerste Pelvic Release sessie stuur ik je een intakeformulier toe met een vragenlijst. Deze ontvang ik graag 2 dagen voor het intakegesprek ingevuld retour per e-mail. De antwoorden bespreken we tijdens een online intakegesprek via Skype. Zo leren we elkaar kennen en sluiten we eventuele contra-indicaties uit. De vragen gaan oa over mentale en fysieke gezondheid, je leven op dit moment, je relatie tot seksualiteit en natuurlijk over je vraag om de sessies te gaan. Ik ga ervan uit dat je zelf relevante informatie deelt; ik kan geen rekening houden met iets wat ik niet weet. De online intake duurt ca. een uur en kost 50 euro. Als we beiden een JA voelen na de intake, kunnen we de besproken sessies gaan inplannen.

Er zijn enkele contra-indicaties voor deze sessies.
Ik adviseer GEEN sessie te doen als een van de volgende indicaties voor jou geldt:
– Kanker
– Reuma
– Ontstekingen in het genitale gebied
– Gevoeligheid voor psychose
– Operaties in de buik of het bekkengebied, minder dan 6 weken geleden
– Als je zwanger bent, neem dan eerst even contact met me op

Lichaamsgerichte coaching sessies plannen
Voorafgaand aan elke eeste coachsessie, doe ik een online intake via Skype, om elkaar te leren kennen en te kijken of er een klik is. Verder vraag ik naar je mentale en fysieke gezondheid, je leven op dit moment, en natuurlijk praten we over je vraag om de sessies te gaan. Ik ga ervan uit dat je zelf relevante informatie deelt; ik kan geen rekening houden met iets wat ik niet weet. De online intake duurt ca. een uur en kost 50 euro. Als we beiden een JA voelen na de intake, kunnen we de besproken sessies gaan inplannen.

Aanmelden voor workshops
Indien Peace of Me gebruik maakt van Chipta Ticketservices, dien je zelf de tickets aan te schaffen via de website van Chipta. Deze betaling geldt tevens als definitieve aanmelding van de workshop. Indien de betalingen geschieden d.m.v. overmaken dan ontvang je van Peace of Me een e-mail met de bevestiging van de aanmelding en de factuur voor de workshop. Deze e-mail geldt dan als definitieve aanmelding van de workshop.

Betalingsvoorwaarden
De op deze website vermelde bedragen zijn inclusief BTW. Factuurbedragen dienen binnen 14 dagen overgemaakt te worden naar IBAN NL92 INGB 0665 1960 40 t.n.v. IFM Buur. Bij trajecten (afspraken voor meerdere sessies in een keer) wordt het hele traject vooraf of bij aanvang van het traject gefactureerd en betaald.

Annuleren
Geplande sessies kunnen tot 24 uur van tevoren geannuleerd worden.
Daarna ben ik genoodzaakt de afspraak volledig in rekening te brengen. Het is tijd die ik voor je gereserveerd heb, en het lukt me niet om zo kort van tevoren een andere afspraak in te plannen.

Workshops en trainingen kunnen tot 3 weken van te voren geannuleerd worden. Daarna wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. Tickets mogen wel aan een andere persoon doorverkocht worden voor de originele prijs. Als er een wachtlijst is, neem dan contact op via connect@irenebuur.nl dan breng ik je in contact met de eerstvolgende op de wachtlijst.

Geheimhouding
Ik ga zorgvuldig en vertrouwelijk om met de informatie die je deelt. In mijn privacyverklaring lees je verder hoe ik omga met persoonlijke gegevens.

Intellectuele eigendom
Peace of Me is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de offline en online diensten en producten verstrekt aan en gebruikt door de client.

Aansprakelijkheid
Peace of Me is niet aansprakelijk voor schade ontstaan voor, tijdens of na een sessie, workshop of andere vorm van interactie tussen client en Peace of Me. Ik ben ook niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen.

Klachten
Mocht je niet tevreden zijn, dan hoop ik dat je de vrijheid voelt op me dit te laten weten. Doe dit in ieder geval binnen 2 weken nadat de ontevredenheid is ontstaan, dan kijken we samen naar een oplossing waar we ons allebei goed bij voelen.

Irene Buur  |  info@irenebuur.nl